Предстоящи семинари:

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ И ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА , ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ПОДЗАКОНОВАТА ИМ УРЕДБА

15 – 17 Декември, “Гранд Хотел Велинград” 5* , гр. Велинград

ПРОВЕЖДАНЕ СЪОБРАЗЕНО С АКТУАЛНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ

Виж следващ семинар