Практически Семинар - Обучение

Изисквания за законосъобразност на актовете по ЗУТ

Обезщетяване на засегнатите лица по реда на ЗОДОВ при отмяната им

 

18 – 19 Февруари 2021 г. | Онлайн Семинар (ZOOM)

Водещи Обучението

Научете Повече за Лекторите

Любка Петрова

Съдия, Заместник председател на Административен съд София град

  Валентина Бакалова

  Адвокат от Софийската адвокатска колегия, експерт по ЗУТ. Участва при създаването на Закона за устройство на територията, проект за Закон за устройството и застрояването на Столичната община

   Тематика

    

   Изисквания за законосъобразност на актовете по ЗУТ

   Обезщетяване на засегнатите лица по реда на ЗОДОВ при отмяната им

    

   • Изисквания за законосъобразност на актовете по ЗУТ:
    • специфично проявление на принципите на АПК при издаването на актовете по ЗУТ
    • постигане на справедлив баланс между нуждите на общия интерес и защитата на правото на собственост при издаване на актовете по ЗУТ
    • принудителни административни мерки по ЗУТ (спиране на строителството, премахване на незаконни и опасни строежи, забрана за ползване на невъведени в експлоатация строежи, строителни забрани)

    

   • Обезщетяване по реда на ЗОДОВ при отменени незаконосъобразни актове на държавната и общинската администрация по ЗУТ:
    • предпоставки за ангажиране на отговорността на държавата и общините
    • процесуални проблеми и предизвикателства
    • преглед на съдебната практика

   Програма на Провеждане

   Запознайте се с Програмата на Провеждане. При настъпване на извънредни обстоятелства организаторите си запазват правото на промени

   09.30 - 11.00 ч.
   Работна сесия
   Валентина Бакалова
   11.00 - 11.30 ч.
   Почивка
   Валентина Бакалова
   11.00 - 11.30 ч.
   Почивка

   Ние Ви Гарантираме

   СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ КОНТАКТИ С КОЛЕГИ
   ЕФЕКТИВНА РАБОТА В ПРОФЕСИОНАЛНА ГРУПА
   ОБСЪЖДАНЕ НА КАЗУСИ ОТ ВАШАТА ЕЖЕДНЕВНА РАБОТА
   ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КОНСУЛТАЦИИ С ВОДЕЩИ СПЕЦИАЛИСТИ
   НЕФОРМАЛНА ОБСТАНОВКА, ОПТИМАЛНО СЪЧЕТАВАНЕ НА ПОЛЕЗНО С ПРИЯТНО

   Клиентите За Нас

   Посещавам редовно семинарите на Интер Контакт вече повече от десет години. Тематиката на семинарите е разнообразна и покрива всички сфери от дейността на общинските администрации по отношение управлението и разпореждането с общинско имущество, като се използват компетентни и запознати с материята лектори. Положителна черта е, че семинари се организират след всяка по-важна промяна в законодателството, което помага на служителите да прилагат новостите в дейността си правилно.

   Маринела ДжартоваНачалник Отдел Управление на Собствеността, Община Велико Търново

   Препоръчвам Интер Контакт, защото организират най-интересните семинари, защото участват добре обучени и компетентни лектори, познаващи цялата материя по темата, готови да отговорят на всеки казус без проблем и защото умеят да съчетаят полезното с приятното. След всеки семинар се прибирам удовлетворена и заредена с нови и с нови, и с нови знания, които бързам да споделя с колеги.

   Соня КостадиноваГлавен Експерт „Общинска Собственост“ Община Петрич

   Участвам в семинарите на Интер Контакт, защото ни запознават с актуалните промени на действащото законодателство.
   Семинарите на Интер Контакт са от голяма полза за мен, тъй като се запознах с много колеги, които работят в тази сфера и имат опит, който може да ми бъде полезен.
   На семинарите имах възможността да се запозная с новите промени в законовите разпоредби и също така същите да бъдат илюстрирани с казуси от практиката.
   Обсъждането на кръгли маси на проблемите и създаването на социални контакти е изключително важно за работата ни, а споделянето на опита с колеги е винаги полезно.
   Работата в екип винаги води до добри резултати!

   АРХ. МАРИАНА ПЕРФАНОВАГлавен Архитект на Община Девин

   Посещавам семинарите на Интер Контакт от 2004 г. и изказвам своите суперлативи за отличната работа на организаторите и отличните условия, при които се провеждат. Всеки път обученията са водени от утвърдени в конкретната област специалисти, темите са съобразени с актуалните промени в законодателството и са свързани с практическите проблеми, които възникват в процеса на прилагането на законите. Семинарите на Интер Контакт са изключително полезни за мен тъй като се разискват и практически казуси, обсъждат се практиките и в другите общини, дава се възможност да се създадат полезни запознанства с колегите от другите общини за обмяната на опит и разрешаването на общи за общинските администрации проблеми.

   Нелина КолеваНачалник Отдел “Общинска Собственост“, Община Несебър

   Включвам се редовно семинарите на Интер Контакт, защото се водят от изключителни професионалисти, които освен сериозната подготовка и позитивна нагласа, винаги представят подбрани казуси, извлечени от практиката и опита на колеги, даващи насоки за разрешаването им.
   По време на семинарите, ние участниците сме били предразполагани да споделяме наши проблеми и добри практики, което от своя страна допълнително разширява професионалния опит.
   Лично аз винаги съм намирала решение на поставени от мен казуси, произтичащи от работата ми.
   Освен професионалните ползи, съм впечатлена от усърдието и професионализма на целия екип на Интер Контакт при цялостната организация на семинарите и подготовката на материалите.
   Препоръчвам Интер Контакт, като надежден партньор в професионалното развитие на колегите.

   Иваничка ИвановаНачалник Отдел „Общинска Собственост“, Община Ловеч

   Поканете колеги и получете заедно отсъпка:

   3 до 5 участника от една организация – 5%

   над 5 участника от една организация – 10%

   Запазете Вашето място сега!

   Местата са ограничени и се запълват бързо! Запазете за Вас и Вашите колеги днес!

   Предложението Включва

   Побързайте Запазете Вашето Място Сега! Местата са ограничени и се запълват бързо!

   Hot!
   Онлайн Семинар Обучение
   лв. без ддс
   165
   • фактура с 20% ДДС
   • 8 учебни часа
   • консултации с водещи специалисти
   • разглеждане на актуални казуси
   • изцяло практическа насоченост
   Запази Сега!