Практически Семинар - Обучение


ОСНОВНИ ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНА ВЛАСТ

В ОБЛАСТТА НА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА И КАДАСТЪРА

 

23 – 25  Март 2020 г.

Гранд хотел “Велинград” *****

Водещи Обучението

Научете Повече за Лекторите

Любка Петрова

Съдия, Заместник председател на Административен съд София град

  Валентина Бакалова

  Адвокат от Софийската адвокатска колегия, експерт по ЗУТ. Участва при създаването на Закона за устройство на територията, проект за Закон за устройството и застрояването на Столичната община

   Савин Ковачев

   Консултант по ЗУТ, юрист, заместник министър на регионалното развитие и благоустройството
   (2003 г. - 2009 г.)

    Тематика

    ОСНОВНИ ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНА ВЛАСТ
    В ОБЛАСТТА НА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА И КАДАСТЪРА

     

    • ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ СЪЗДАВАНЕ ОТ ОБЩИНСКИТЕ ОРГАНИ НА УСТРОЙСТВЕНА ОСНОВА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ИНИЦИАТИВИ:
     • Същност, роля и значение на общите и подробните устройствени планове за провеждане на устройствена политика на общинските съвети и за осъществяване на инвестиционни намерения на общините и на държавата;
     • Взаимоотношения между общия устройствен план на общината и подробните устройствени планове. Специфика на ПУП за строителство на инфраструктурни обекти, включително и ПУП с надобщинско значение (по чл.124а, ал.9 ЗУТ);
     • По- важни моменти, свързани с одобряването на устройствени планове от органите на местно самоуправление с акцент върху правомощията на кмета на общината и на общинския съвет;
     • Въпроси на делегирането на функции по ЗУТ;


    • ЗНАЧЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КАКТО И ЗА НАЛАГАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ ЦЕЛИ:
     • Основни принципи на регулационното действие на ПУП по ЗУТ /вкл. ПУП по чл.16 ЗУТ/. Сравнение с действието на ПУП по ЗТСУ (отм.) и решаване на хипотези с действащи „заварени“ от ЗУТ планове, одобрени по реда на ЗТСУ;
     • Същност и роля на визите за проектиране. Производство по издаване на виза за проектиране на основание чл.140а ЗУТ и значението й за ускоряване процедурата по изработване и одобряване на инвестиционните проекти за ново строителство;
     • Преглед на промените в наредбите за присъединяване на строителните обекти към мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура. Способи за защита на възложителите при определяне на условията за присъединяване;

       

    • КАДАСТЪР И ВРЪЗКАТА МУ С УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА И ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ:
     • Съдържание на кадастралната карта и кадастралните регистри. Концепцията за „многоцелеви“ и „многослоен“ кадастър. Специализирани кадастрални карти по чл.32 ЗКИР и специализирани карти за устройствено планиране и значението им за решаване на актуални въпроси на благоустрояването на населените места;
     • Използване на информацията от КККР при създаване на ПУП и за стартиране на процеса по изработване на инвестиционни проекти. Презумпция за достоверност на данните в КККР и способи за оборването й;
     • Решаване на проблеми при прилагането на заварените подробни устройствени планове, одобрени в графичен вид. Хипотези по чл.117а ЗУТ;

       

    • КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ НА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ ПО ЗУТ:
     • Характеристика на подзаконовите нормативни актове, издавани от органите на местно самоуправление по ЗУТ и тяхната специфика;
     • Правна същност и значение на наредбите на общинските съвети, издавани на основание ЗУТ и ЗОС. Предели на компетентността на общинските съвети при приемане на наредбите. Обхват и съдържание на наредбите за градската среда по чл. 13а ЗУТ;
     • Контрол за законосъобразност на актовете общинския съвет, издавани по ЗУТ и ЗОС. Защита на правата и на законните интереси на заинтересуваните лица;
     • Специфика на контрола за законосъобразност на разрешенията за строеж, издавани от главните архитекти на общините. Възможни проблеми след отмяната на чл. 216 ЗУТ и промените в чл.156 ЗУТ;

    Програма на Провеждане

    Запознайте се с Програмата на Провеждане. При настъпване на извънредни обстоятелства организаторите си запазват правото на промени

    12:30 ч.
    Настаняване в хотела
    12.30 - 13.30 ч.
    Обяд
    13.30 - 14.00 ч.
    Регистрация
    14.00 - 15.30 ч.
    Работна сесия
    15.30 - 16.00 ч.
    Кафе пауза
    16.00 - 17.30 ч.
    Работна сесия
    20.00 ч.
    Вечеря
    08.00 - 09.30 ч.
    Закуска
    09.30 - 11.00 ч.
    Работна сесия
    11.00 - 11.30 ч.
    Кафе пауза
    11.30 - 13.00 ч.
    Работна Сесия
    13.00 - 14.00 ч.
    Обяд
    14.00 - 15.30 ч.
    Работна сесия
    15.30 - 16.00 ч.
    Кафе пауза
    16.00 - 17.30 ч.
    Дискусия и консултации
    20.00 ч.
    Тържествена вечеря
    08.00 - 09.30 ч.
    Закуска
    09.30 - 11.30 ч.
    Работна сесия
    11.30 - 12.00 ч.
    Освобождаване на стаите
    12.00 - 13.00 ч.
    Обяд

    Ние Ви Гарантираме

    СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ КОНТАКТИ С КОЛЕГИ
    ЕФЕКТИВНА РАБОТА В ПРОФЕСИОНАЛНА ГРУПА
    ОБСЪЖДАНЕ НА КАЗУСИ ОТ ВАШАТА ЕЖЕДНЕВНА РАБОТА
    ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КОНСУЛТАЦИИ С ВОДЕЩИ СПЕЦИАЛИСТИ
    НЕФОРМАЛНА ОБСТАНОВКА, ОПТИМАЛНО СЪЧЕТАВАНЕ НА ПОЛЕЗНО С ПРИЯТНО

    Поканете колеги и получете заедно отсъпка:

    3 до 5 участника от една организация – 5%

    над 5 участника от една организация – 10%

    Запазете Вашето място сега!

    Местата са ограничени и се запълват бързо! Запазете за Вас и Вашите колеги днес!

    Предложението Включва

    Побързайте Запазете Вашето Място Сега! Местата са ограничени и се запълват бързо!

    Hot!
    Настаняване в двойна стая

    лв. без ддс

    448
    • семинарна такса
    • работни материали
    • персонални консултации
    • 2 нощувки с пълен пансион
    • тържествена вечеря
    • кафе паузи
    • фитнес
    • басейн
    • сауна
    • парна баня
    • паркинг
    • интернет
    • настаняване - легло в двойна стая
    Запази Сега!
    Hot!
    Настаняване в единична стая

    лв. без ддс

    548
    • семинарна такса
    • работни материали
    • персонални консултации
    • 2 нощувки с пълен пансион
    • тържествена вечеря
    • кафе паузи
    • фитнес
    • басейн
    • сауна
    • парна баня
    • паркинг
    • интернет
    • настаняване в единична стая
    Запази Сега!