Практически Семинар - Обучение

ПРЕГЛЕД НА ПОСЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ

НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА,

ОБНАРОДВАНИ В ДВ БР. 6 ОТ 20 ЯНУАРИ 2023 г.

 

КАЗУСИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

 

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА

ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЕНИТЕ, ПРИЕТИ ПРЕЗ ЯНУАРИ 2023 г.

20 – 22 Март | Девин, SPA хотел Персенк 5*

Водещи Обучението

Научете Повече за Лекторите

Валентина Бакалова

Адвокат от Софийската адвокатска колегия, експерт по ЗУТ. Участва при създаването на Закона за устройство на територията, проект за Закон за устройството и застрояването на Столичната община

  Савин Ковачев

  Консултант по ЗУТ, юрист, заместник министър на регионалното развитие и благоустройството
  (2003 г. - 2009 г.)

   Тематика

    

   ПРЕГЛЕД НА ПОСЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА,
   ОБНАРОДВАНИ В ДВ БР. 6 ОТ 20 ЯНУАРИ 2023 г.
   КАЗУСИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
   АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР
   ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЕНИТЕ, ПРИЕТИ ПРЕЗ М. ЯНУАРИ 2023 г.

    

   АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ДОПУСКАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ ЗА УРЕГУЛИРАНЕ НА ОТДЕЛНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ИЗВЪН УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ:
   • Първа регулация за поземлени имоти извън урбанизираните територии без одобрен общ устройствен план на общината;
   • Допускане и одобряване на подробни устройствени планове за имоти извън урбанизираните територии в производство по изработване на общ устройствен план преди одобряването му;
   • Допускане и одобряване на План извадки по чл. 133 ЗУТ за изграждане на обекти – публична общинска собственост;
   • Практически проблеми при реализация на общински благоустройствени обекти без одобрен общ устройствен план.
   ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЯТА С ЦЕЛ ЗАСТРОЯВАНЕ:
   • Срок на действие на решенията на Комисията по земеделските земи. Потвърждаване на решенията на КЗЗ по реда на § 30 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал (ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.);
   • Промяна на предназначението на земеделски земи от общинския поземлен фонд с цел застрояване;
   • Корекция на данните в кадастралната карта относно вида територия и начина на трайно ползване;
   СПЕЦИФИКИ НА ПРОИЗВОДСТВАТА ПО ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ С ЦЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТИ НА ПУБЛИЧНАТА СОБСТВЕНОСТ ЧРЕЗ ПРИНУДИТЕЛНО ОТЧУЖДАВАНЕ:
   • Първа регулация за изграждане и разширение на общински обекти – публична общинска собственост;
   • Изграждане на линейни обекти и съоръжения на техническата инфраструктура – общински пътища, улици, довеждащи и отвеждащи мрежи и съоръжения за водоснабдяване и канализация;
   • Практически проблеми при прилагане на одобрените подробни устройствени планове след като срокът за отчуждаване е изтекъл;
   • Анализ на понятието „започнало мероприятие“;
   АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ (ВЕИ), ВКЛЮЧИТЕЛНО ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ (ФЕЦ).
   • Преглед на промените в чл. 147 и чл. 151 ЗУТ от м. януари 2023 г. във връзка с монтаж на инсталации за производство на електрическа енергия (фотоволтаични системи), топлинна енергия и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници към съществуващите сгради и постройки, в т.ч. върху покривните и фасадните им конструкции и в прилежащите им поземлени имоти;
   • Особености на процедурите по разрешаване и изграждане на обекти за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници;
   • Коментар на приложимите разпоредби от Закона за енергията от възобновяеми източници;
   • Ролята на общините при териториалното насочване на инвестиционните намерения;

   Програма на Провеждане

   Запознайте се с Програмата на Провеждане. При настъпване на извънредни обстоятелства организаторите си запазват правото на промени

   12:30 ч.
   Настаняване в хотела
   12.30 - 13.30 ч.
   Обяд
   13.30 - 14.00 ч.
   Регистрация
   14.00 - 15.30 ч.
   Работна сесия
   15.30 - 16.00 ч.
   Пауза
   16.00 - 17.30 ч.
   Работна сесия
   20.00 ч.
   Вечеря
   08.00 - 09.30 ч.
   Закуска
   09.30 - 11.00 ч.
   Работна сесия
   11.00 - 11.30 ч.
   Пауза
   11.30 - 13.00 ч.
   Работна Сесия
   13.00 - 14.00 ч.
   Обяд
   14.00 - 15.30 ч.
   Работна сесия
   15.30 - 16.00 ч.
   Пауза
   16.00 - 17.30 ч.
   Дискусия и консултации
   20.00 ч.
   Вечеря
   08.00 - 09.30 ч.
   Закуска
   09.30 - 11.30 ч.
   Работна сесия
   11.30 - 12.00 ч.
   Освобождаване на стаите

   Ние Ви Гарантираме

   СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ КОНТАКТИ С КОЛЕГИ
   ЕФЕКТИВНА РАБОТА В ПРОФЕСИОНАЛНА ГРУПА
   ОБСЪЖДАНЕ НА КАЗУСИ ОТ ВАШАТА ЕЖЕДНЕВНА РАБОТА
   ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КОНСУЛТАЦИИ С ВОДЕЩИ СПЕЦИАЛИСТИ
   НЕФОРМАЛНА ОБСТАНОВКА, ОПТИМАЛНО СЪЧЕТАВАНЕ НА ПОЛЕЗНО С ПРИЯТНО

   Клиентите За Нас

   Посещавам редовно семинарите на Интер Контакт вече повече от десет години. Тематиката на семинарите е разнообразна и покрива всички сфери от дейността на общинските администрации по отношение управлението и разпореждането с общинско имущество, като се използват компетентни и запознати с материята лектори. Положителна черта е, че семинари се организират след всяка по-важна промяна в законодателството, което помага на служителите да прилагат новостите в дейността си правилно.

   Маринела ДжартоваНачалник Отдел Управление на Собствеността, Община Велико Търново

   Препоръчвам Интер Контакт, защото организират най-интересните семинари, защото участват добре обучени и компетентни лектори, познаващи цялата материя по темата, готови да отговорят на всеки казус без проблем и защото умеят да съчетаят полезното с приятното. След всеки семинар се прибирам удовлетворена и заредена с нови и с нови, и с нови знания, които бързам да споделя с колеги.

   Соня КостадиноваГлавен Експерт „Общинска Собственост“ Община Петрич

   Участвам в семинарите на Интер Контакт, защото ни запознават с актуалните промени на действащото законодателство.
   Семинарите на Интер Контакт са от голяма полза за мен, тъй като се запознах с много колеги, които работят в тази сфера и имат опит, който може да ми бъде полезен.
   На семинарите имах възможността да се запозная с новите промени в законовите разпоредби и също така същите да бъдат илюстрирани с казуси от практиката.
   Обсъждането на кръгли маси на проблемите и създаването на социални контакти е изключително важно за работата ни, а споделянето на опита с колеги е винаги полезно.
   Работата в екип винаги води до добри резултати!

   АРХ. МАРИАНА ПЕРФАНОВАГлавен Архитект на Община Девин

   Посещавам семинарите на Интер Контакт от 2004 г. и изказвам своите суперлативи за отличната работа на организаторите и отличните условия, при които се провеждат. Всеки път обученията са водени от утвърдени в конкретната област специалисти, темите са съобразени с актуалните промени в законодателството и са свързани с практическите проблеми, които възникват в процеса на прилагането на законите. Семинарите на Интер Контакт са изключително полезни за мен тъй като се разискват и практически казуси, обсъждат се практиките и в другите общини, дава се възможност да се създадат полезни запознанства с колегите от другите общини за обмяната на опит и разрешаването на общи за общинските администрации проблеми.

   Нелина КолеваНачалник Отдел “Общинска Собственост“, Община Несебър

   Поканете колеги и получете заедно отсъпка:

   3 до 5 участника от една организация – 5%

   над 5 участника от една организация – 10%

   Запазете Вашето място сега!

   Местата са ограничени и се запълват бързо! Запазете за Вас и Вашите колеги днес!

   Предложението Включва

   Побързайте Запазете Вашето Място Сега! Местата са ограничени и се запълват бързо!

   Поканете колеги и получете заедно отстъпка:

   3 до 5 участника от една организация – 5%

   над 5 участника от една организация – 10%

    

   Hot!
   настаняване - легло в двойна стая
   лв. без ддс
   598
   • семинарна такса
   • работни материали
   • персонални консултации
   • 2 нощувки с пълен пансион
   • закуски / обеди / вечери / кафе паузи
   • тържествена вечеря
   • паркинг / интернет
   • SPA пакет - минерален басейн / финландска сауна / парна баня / инфраред сауна / фитнес / джакузи / зона за релакс
   • данъчна фактура с начислен 20% ДДС
   • настаняване - легло в двойна стая
   Запази Сега!
   Hot!
   настаняване в единична стая
   лв. без ддс
   698
   • семинарна такса
   • работни материали
   • персонални консултации
   • 2 нощувки с пълен пансион
   • закуски / обеди / вечери / кафе паузи
   • тържествена вечеря
   • паркинг / интернет
   • SPA пакет - минерален басейн / финландска сауна / парна баня / инфраред сауна / фитнес / джакузи / зона за релакс
   • данъчна фактура с начислен 20% ДДС
   • настаняване в единична стая
   Запази Сега!