Проф. д-р Борислав Борисов

Професор, доктор на науките. Председател на Камарата на преподавателите от висшето образование. Председател на Националната асоциация по прогнозиране и планиране. Председател на "Общото събрание на Стопанска Академия "Д. А. Ценов"

    Професор, доктор на науките. Председател на Камарата на преподавателите от висшето образование. Председател на Националната асоциация по прогнозиране и планиране. Председател на “Общото събрание на Стопанска Академия “Д. А. Ценов”.

    Титуляр е на дисциплините: Стратегическо планиране, Тренинг по администриране и мениджмънт, Методики за провеждане на професионално обучение, Планов софтуер, Мениджърски планов тренинг, Управление на програми, Системи за управление и контрол др.