Практически Семинар - Обучение

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА И ПОДЗАКОНОВАТА УРЕДБА ПО НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ

 

НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ И ЗАКОНОВИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА СОБСТВЕНОСТТА В ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС И ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ ЦЕЛИ

 

ПРЕГЛЕД НА ПРАКТИКАТА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД

 

ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ

 

27 – 29 септември | “РИУ Палас” Слънчев Бряг, 5* All Inclusive

ПРОВЕЖДАНЕ ПРИ ПЪЛНО СПАЗВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ!!!

Водещи Обучението

Научете Повече за Лекторите

Валентина Бакалова

Адвокат от Софийската адвокатска колегия, експерт по ЗУТ. Участва при създаването на Закона за устройство на територията, проект за Закон за устройството и застрояването на Столичната община

  Савин Ковачев

  Консултант по ЗУТ, юрист, заместник министър на регионалното развитие и благоустройството
  (2003 г. - 2009 г.)

   Тематика

   АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА И ПОДЗАКОНОВАТА УРЕДБА ПО НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ
   НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ И ЗАКОНОВИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА СОБСТВЕНОСТТА В ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС И ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ ЦЕЛИ
   ПРЕГЛЕД НА ПРАКТИКАТА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД
   ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ

    

   АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА УСТРОЙСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ. АДМИНИСТРАТИВНОПРАВЕН СТАТУТ НА ПОЗЕМЛЕНИТЕ ИМОТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА СОБСТВЕНОСТТА В РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ. ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ЦЕЛ ЗАСТРОЯВАНЕ
   • Ограничения на собствеността в обществен интерес (за благоустройствени или други обществени нужди)
   • Средства за постигане на баланс между обществените и частните интереси в процеса на устройствено планиране
   • Защитени територии и защитени зони. Ограничения на частната собственост, наложени в обществен интерес по опазването на защитените територии и защитените зони
   • Конституционно дело № 14 от 2020 г. на Конституционния съд
   • Защита на правата и законните интереси на заинтересованите лица в производствата по допускането, съгласуването и одобряването на общите и подробните устройствени планове
   • Решение № 14 от 15.10.2020 г. по конст д. № 2 от 2020 г. на Конституционния съд
   • Благоустройствени дейности и правила за урегулиране на поземлените имоти
   •  Специализирани карти за устройствени планиране по ЗКИР
   • Отразяване в кадастралните карти на строежите, обект на кадастъра и на зоните за ограничения около изградени линейни мрежи на техническата инфраструктура
   • Разграничаване на поземлените сервитути, правото на строеж и ограниченията на собствеността за благоустройствени цели
   • Прилагане на уличната регулация. Конституционно дело № 11 от 2021 г. на Конституционния съд

    

   ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ ОТ НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ АКТОВЕ, ДЕЙСТВИЯ И БЕЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА
   • Принудителни административни мерки по ЗУТ (спиране на строителството, забрана на ползването и премахване на незаконни строежи и строежи по чл. 195 ЗУТ)
   • Спиране на фактическо строителство от други органи и на специални основания в други закони
   • Специфични случаи на бездействие на администрацията в приложното поле на ЗУТ
   • Участие  на общинската администрация при съставянето на актовете и протоколи по време на строителството
   • Удостоверяване на грубия строеж
   • Актове на общините и на органите на ДНСК за въвеждане в експлоатация на готовите строежи

   Програма на Провеждане

   Запознайте се с Програмата на Провеждане. При настъпване на извънредни обстоятелства организаторите си запазват правото на промени

   12:30 ч.
   Настаняване в хотела
   12.30 - 13.30 ч.
   Обяд
   13.30 - 14.00 ч.
   Регистрация
   14.00 - 15.30 ч.
   Работна сесия
   15.30 - 16.00 ч.
   Пауза
   16.00 - 17.30 ч.
   Работна сесия
   20.00 ч.
   Вечеря
   08.00 - 09.30 ч.
   Закуска
   09.30 - 11.00 ч.
   Работна сесия
   11.00 - 11.30 ч.
   Пауза
   11.30 - 13.00 ч.
   Работна Сесия
   13.00 - 14.00 ч.
   Обяд
   14.00 - 15.30 ч.
   Работна сесия
   15.30 - 16.00 ч.
   Пауза
   16.00 - 17.30 ч.
   Дискусия и консултации
   20.00 ч.
   Вечеря
   08.00 - 09.30 ч.
   Закуска
   09.30 - 11.30 ч.
   Работна сесия
   11.30 - 12.00 ч.
   Освобождаване на стаите

   Ние Ви Гарантираме

   СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ КОНТАКТИ С КОЛЕГИ
   ЕФЕКТИВНА РАБОТА В ПРОФЕСИОНАЛНА ГРУПА
   ОБСЪЖДАНЕ НА КАЗУСИ ОТ ВАШАТА ЕЖЕДНЕВНА РАБОТА
   ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КОНСУЛТАЦИИ С ВОДЕЩИ СПЕЦИАЛИСТИ
   НЕФОРМАЛНА ОБСТАНОВКА, ОПТИМАЛНО СЪЧЕТАВАНЕ НА ПОЛЕЗНО С ПРИЯТНО

   Клиентите За Нас

   Посещавам редовно семинарите на Интер Контакт вече повече от десет години. Тематиката на семинарите е разнообразна и покрива всички сфери от дейността на общинските администрации по отношение управлението и разпореждането с общинско имущество, като се използват компетентни и запознати с материята лектори. Положителна черта е, че семинари се организират след всяка по-важна промяна в законодателството, което помага на служителите да прилагат новостите в дейността си правилно.

   Маринела ДжартоваНачалник Отдел Управление на Собствеността, Община Велико Търново

   Препоръчвам Интер Контакт, защото организират най-интересните семинари, защото участват добре обучени и компетентни лектори, познаващи цялата материя по темата, готови да отговорят на всеки казус без проблем и защото умеят да съчетаят полезното с приятното. След всеки семинар се прибирам удовлетворена и заредена с нови и с нови, и с нови знания, които бързам да споделя с колеги.

   Соня КостадиноваГлавен Експерт „Общинска Собственост“ Община Петрич

   Участвам в семинарите на Интер Контакт, защото ни запознават с актуалните промени на действащото законодателство.
   Семинарите на Интер Контакт са от голяма полза за мен, тъй като се запознах с много колеги, които работят в тази сфера и имат опит, който може да ми бъде полезен.
   На семинарите имах възможността да се запозная с новите промени в законовите разпоредби и също така същите да бъдат илюстрирани с казуси от практиката.
   Обсъждането на кръгли маси на проблемите и създаването на социални контакти е изключително важно за работата ни, а споделянето на опита с колеги е винаги полезно.
   Работата в екип винаги води до добри резултати!

   АРХ. МАРИАНА ПЕРФАНОВАГлавен Архитект на Община Девин

   Посещавам семинарите на Интер Контакт от 2004 г. и изказвам своите суперлативи за отличната работа на организаторите и отличните условия, при които се провеждат. Всеки път обученията са водени от утвърдени в конкретната област специалисти, темите са съобразени с актуалните промени в законодателството и са свързани с практическите проблеми, които възникват в процеса на прилагането на законите. Семинарите на Интер Контакт са изключително полезни за мен тъй като се разискват и практически казуси, обсъждат се практиките и в другите общини, дава се възможност да се създадат полезни запознанства с колегите от другите общини за обмяната на опит и разрешаването на общи за общинските администрации проблеми.

   Нелина КолеваНачалник Отдел “Общинска Собственост“, Община Несебър

   Поканете колеги и получете заедно отсъпка:

   3 до 5 участника от една организация – 5%

   над 5 участника от една организация – 10%

   Запазете Вашето място сега!

   Местата са ограничени и се запълват бързо! Запазете за Вас и Вашите колеги днес!

   Предложението Включва

   Побързайте Запазете Вашето Място Сега! Местата са ограничени и се запълват бързо!

   Поканете колеги и получете заедно отстъпка:

   3 до 5 участника от една организация – 5%

   над 5 участника от една организация – 10%

    

   Hot!
   All Inclusive настаняване
   легло в двойна стая
   лв. без ддс
   498
   • семинарна такса
   • работни материали
   • персонални консултации
   • 2 нощувки All Inclusive
   • вътрешен и външни басейни
   • фитнес / сауна / парна баня
   • настаняване - легло в двойна стая
   Запази Сега!
   Hot!
   All Inclusive настаняване
   единична стая
   лв. без ддс
   648
   • семинарна такса
   • работни материали
   • персонални консултации
   • 2 нощувки All Inclusive
   • вътрешен и външни басейни
   • фитнес / сауна / парна баня
   • настаняване в единична стая
   Запази Сега!