Практически Семинар - Обучение

ПРОМЕНИТЕ В ЗУТ ОТ ФЕВРУАРИ 2021 (ДВ бр. 16 от 23.02.2021 г.)

СЪЩНОСТ, ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

И ЗНАЧЕНИЕТО ИМ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС

 19 – 21  Април поради специфичния режим на работа на хотелите в
м. Април
датите се променят на 12 – 14 Май 2021 г.

“Гранд Хотел Велинград” 5* , гр. Велинград

ПРОВЕЖДАНЕ ПРИ ПЪЛНО СПАЗВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ!!!

Водещи Обучението

Научете Повече за Лекторите

Валентина Бакалова

Адвокат от Софийската адвокатска колегия, експерт по ЗУТ. Участва при създаването на Закона за устройство на територията, проект за Закон за устройството и застрояването на Столичната община

  Савин Ковачев

  Консултант по ЗУТ, юрист, заместник министър на регионалното развитие и благоустройството
  (2003 г. - 2009 г.)

   Тематика

    
   ПРОМЕНИТЕ В ЗУТ ОТ ФЕВРУАРИ 2021 (ДВ бр. 16 от 23.02.2021 г.)
   СЪЩНОСТ, ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ И ЗНАЧЕНИЕТО ИМ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС
    
   • Въвеждане на общи правила за организацията на административното обслужване по ЗУТ. Новият Единен публичен регистър по устройство на територията. Архиви на актове по ЗУТ в общините и областите;

     

   • Промени, с които се въвеждат специални административнопроизводствени правила, относими към всички административни производства по ЗУТ (чл. 5б и 5в).

     

   • Нови правила за определяне височината на сградите – стремеж към естетика или улесняване дейността на администрацията;

     

   • Промени в уредбата за изграждане на офиси, паркинги и гаражи;

     

   • Изменения и допълнения относно режима на преместваемите обекти и елементите на градското обзавеждане – ще бъдат ли решени проблемите;

     

   • Промени, визиращи мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, както и режима за борба със свлачищата и срутищата;

     

   • Нови моменти, свързани с допускане изработването и процедиране на общи и подробни устройствени планове и техни изменения – стана ли по- облекчен процеса на устройствено планиране.

     

   • Промените, засягащи инвестиционното проектиране и различните режими за разрешаване на строителство и промяна на предназначение – най- спорните моменти в ЗИДЗУТ. Значение на новата ал.16 на чл.148 ЗУТ.

     

   • Контрол за законосъобразността на разрешенията за строеж и загуба на правното им действие – несъвършенствата на чл.156 ЗУТ;

     

   • Новостите в строителния процес, обхващащи статута на участниците, отношенията между тях, актовете и протоколите, грубия строеж и въвеждане на обектите в експлоатация.

     

   • Трудностите за въвеждане на сградите в експлоатация в светлината на промените в чл.178 ЗУТ ;

     

   • Съдебен контрол за законосъобразност на общите устройствени планове. Приложими ли са специалните правила на чл. 218 ЗУТ при оспорване на актовете за одобряване на общи устройствени планове.

     

   • Разширяване на кръга от контролни правомощия по ЗУТ в полза на ДНСК – очаквани резултати и конфликти. Нови административнонаказателни разпоредби – чрез повече наказания към по – малко закононарушения;

     

   • Допълненията в легалните дефиниции към закона. „Хибридния“ статут на ателиетата. Уреждане на „висящите“ правоотношения.

   Програма на Провеждане

   Запознайте се с Програмата на Провеждане. При настъпване на извънредни обстоятелства организаторите си запазват правото на промени

   12:30 ч.
   Настаняване в хотела
   12.30 - 13.30 ч.
   Обяд
   13.30 - 14.00 ч.
   Регистрация
   14.00 - 15.30 ч.
   Работна сесия
   15.30 - 16.00 ч.
   Кафе пауза
   16.00 - 17.30 ч.
   Работна сесия
   20.00 ч.
   Вечеря
   08.00 - 09.30 ч.
   Закуска
   09.30 - 11.00 ч.
   Работна сесия
   11.00 - 11.30 ч.
   Кафе пауза
   11.30 - 13.00 ч.
   Работна Сесия
   13.00 - 14.00 ч.
   Обяд
   14.00 - 15.30 ч.
   Работна сесия
   15.30 - 16.00 ч.
   Кафе пауза
   16.00 - 17.30 ч.
   Дискусия и консултации
   20.00 ч.
   Тържествена вечеря
   08.00 - 09.30 ч.
   Закуска
   09.30 - 11.30 ч.
   Работна сесия
   11.30 - 12.00 ч.
   Освобождаване на стаите

   Ние Ви Гарантираме

   СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ КОНТАКТИ С КОЛЕГИ
   ЕФЕКТИВНА РАБОТА В ПРОФЕСИОНАЛНА ГРУПА
   ОБСЪЖДАНЕ НА КАЗУСИ ОТ ВАШАТА ЕЖЕДНЕВНА РАБОТА
   ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КОНСУЛТАЦИИ С ВОДЕЩИ СПЕЦИАЛИСТИ
   НЕФОРМАЛНА ОБСТАНОВКА, ОПТИМАЛНО СЪЧЕТАВАНЕ НА ПОЛЕЗНО С ПРИЯТНО

   Клиентите За Нас

   Посещавам редовно семинарите на Интер Контакт вече повече от десет години. Тематиката на семинарите е разнообразна и покрива всички сфери от дейността на общинските администрации по отношение управлението и разпореждането с общинско имущество, като се използват компетентни и запознати с материята лектори. Положителна черта е, че семинари се организират след всяка по-важна промяна в законодателството, което помага на служителите да прилагат новостите в дейността си правилно.

   Маринела ДжартоваНачалник Отдел Управление на Собствеността, Община Велико Търново

   Препоръчвам Интер Контакт, защото организират най-интересните семинари, защото участват добре обучени и компетентни лектори, познаващи цялата материя по темата, готови да отговорят на всеки казус без проблем и защото умеят да съчетаят полезното с приятното. След всеки семинар се прибирам удовлетворена и заредена с нови и с нови, и с нови знания, които бързам да споделя с колеги.

   Соня КостадиноваГлавен Експерт „Общинска Собственост“ Община Петрич

   Участвам в семинарите на Интер Контакт, защото ни запознават с актуалните промени на действащото законодателство.
   Семинарите на Интер Контакт са от голяма полза за мен, тъй като се запознах с много колеги, които работят в тази сфера и имат опит, който може да ми бъде полезен.
   На семинарите имах възможността да се запозная с новите промени в законовите разпоредби и също така същите да бъдат илюстрирани с казуси от практиката.
   Обсъждането на кръгли маси на проблемите и създаването на социални контакти е изключително важно за работата ни, а споделянето на опита с колеги е винаги полезно.
   Работата в екип винаги води до добри резултати!

   АРХ. МАРИАНА ПЕРФАНОВАГлавен Архитект на Община Девин

   Посещавам семинарите на Интер Контакт от 2004 г. и изказвам своите суперлативи за отличната работа на организаторите и отличните условия, при които се провеждат. Всеки път обученията са водени от утвърдени в конкретната област специалисти, темите са съобразени с актуалните промени в законодателството и са свързани с практическите проблеми, които възникват в процеса на прилагането на законите. Семинарите на Интер Контакт са изключително полезни за мен тъй като се разискват и практически казуси, обсъждат се практиките и в другите общини, дава се възможност да се създадат полезни запознанства с колегите от другите общини за обмяната на опит и разрешаването на общи за общинските администрации проблеми.

   Нелина КолеваНачалник Отдел “Общинска Собственост“, Община Несебър

   Поканете колеги и получете заедно отсъпка:

   3 до 5 участника от една организация – 5%

   над 5 участника от една организация – 10%

   Запазете Вашето място сега!

   Местата са ограничени и се запълват бързо! Запазете за Вас и Вашите колеги днес!

   Предложението Включва

   Побързайте Запазете Вашето Място Сега! Местата са ограничени и се запълват бързо!

   Hot!
   Настаняване в двойна стая
   лв. без ддс
   448
   • фактура с 20% ДДС
   • семинарна такса
   • работни материали
   • персонални консултации
   • 2 нощувки с пълен пансион
   • закуски
   • обеди
   • вечери
   • кафе паузи
   • тържествена вечеря
   • паркинг
   • вътрешен и външни басейни
   • уелнес център - фитнес / сауна / хамам
   • настаняване - легло в двойна стая
   Запази Сега!
   Hot!
   Настаняване в единична стая
   лв. без ддс
   548
   • фактура с 20% ДДС
   • семинарна такса
   • работни материали
   • персонални консултации
   • 2 нощувки с пълен пансион
   • закуски
   • обеди
   • вечери
   • кафе паузи
   • тържествена вечеря
   • паркинг
   • вътрешен и външни басейни
   • уелнес център - фитнес / сауна / хамам
   • настаняване в единична стая
   Запази Сега!