Практически Семинар - Обучение

ПРАВНИ, СОЦИАЛНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ ПРИ

УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

 

28 – 30  Септември 2020 г.

Wave Resort Поморие, All Inclusive

ПРОВЕЖДАНЕ ПРИ ПЪЛНО СПАЗВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ!!!

Водещи Обучението

Научете Повече за Лекторите

Проф. д-р Борислав Борисов

Професор, доктор на науките. Председател на Камарата на преподавателите от висшето образование. Председател на Националната асоциация по прогнозиране и планиране. Председател на "Общото събрание на Стопанска Академия "Д. А. Ценов"

  Стефан Тодоров

  Главен експерт в Комисията по регионална политика и местно самоуправление в Народното събрание. Експерт в областта на местното самоуправление, административно-териториалното устройство, регионалната политика, държавната и общинската собственост и др.

   Тематика


   ПРАВНИ, СОЦИАЛНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ
   ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

    

   • ПРАВНА РАМКА НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ:
    • основни нормативни актове, регламентиращи правото на собственост на общините върху различните видове обекти
    • способи за придобиване на правото на собственост от общините
   • УПРАВЛЕНИЕТО НА СОБСТВЕНОСТТА КАТО ПРОЦЕС ЗА ПРИЕМАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ:
    • компетентни органи
    • основни принципи при управлението и разпореждането с общинска собственост
    • основни документи – индивидуални, общи и нормативни административни актове и тяхното предназначение
   • ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ:
    • компетентни органи, издаващи или приемащи актове по предоставяне за управление на имоти – общинска собственост
    • обекти и субекти на управлението на собствеността
    • управление на безстопанствените имоти – разграничение с имотите, които нямат друг собственик
   • ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ:
    • основни принципи, правила, процедури и изключения
    • компетентни органи
    • прекратяване на наемните правоотношения
   • РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ:
    • видове разпоредителни сделки
    • компетентни органи, основни принципи, правила, процедури и изключения – приложно поле на ЗОС и специализираното законодателство
   • СОЦИАЛНИ АСПЕКТИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
    • сделки със социална насоченост, обекти и субекти
    • компетентни органи, правила и процедури
   • ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
    • фактори, влияещи върху цените на недвижимите имоти – общинска частна собственост
    • възможности за прогнозиране на цените на недвижимите имоти
    • методи за определяне на пазарните цени на обекти – общинска собственост
    • изисквания към докладите за пазарна оценка на недвижимите имоти, изготвяни от независими бизнес оценители
    • съвременни форми за управление на общинската собственост – BOT, BTO, BOO, DBOT, BLT, ESCO и др.
    • модел за защита интересите на страните при преговори и сделки
    • методи за определяне на приходите от наеми и такси, свързани с експлоатацията на недвижимите имоти
   • СИСТЕМИ ЗА ФИНАСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА СОБСТВЕНОСТТА И АКТИВИТЕ:
    •  структура, съдържание, участници в процеса, основни процедури и контролни дейности

   Програма на Провеждане

   Запознайте се с Програмата на Провеждане. При настъпване на извънредни обстоятелства организаторите си запазват правото на промени

   12:30 ч.
   Настаняване в хотела
   12.30 - 13.30 ч.
   Обяд
   13.30 - 14.00 ч.
   Регистрация
   14.00 - 15.30 ч.
   Работна сесия
   15.30 - 16.00 ч.
   Кафе пауза
   16.00 - 17.30 ч.
   Работна сесия
   20.00 ч.
   Вечеря
   08.00 - 09.30 ч.
   Закуска
   09.30 - 11.00 ч.
   Работна сесия
   11.00 - 11.30 ч.
   Кафе пауза
   11.30 - 13.00 ч.
   Работна Сесия
   13.00 - 14.00 ч.
   Обяд
   14.00 - 15.30 ч.
   Работна сесия
   15.30 - 16.00 ч.
   Кафе пауза
   16.00 - 17.30 ч.
   Дискусия и консултации
   20.00 ч.
   Тържествена вечеря
   08.00 - 09.30 ч.
   Закуска
   09.30 - 11.30 ч.
   Работна сесия
   11.30 - 12.00 ч.
   Освобождаване на стаите

   Ние Ви Гарантираме

   СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ КОНТАКТИ С КОЛЕГИ
   ЕФЕКТИВНА РАБОТА В ПРОФЕСИОНАЛНА ГРУПА
   ОБСЪЖДАНЕ НА КАЗУСИ ОТ ВАШАТА ЕЖЕДНЕВНА РАБОТА
   ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КОНСУЛТАЦИИ С ВОДЕЩИ СПЕЦИАЛИСТИ
   НЕФОРМАЛНА ОБСТАНОВКА, ОПТИМАЛНО СЪЧЕТАВАНЕ НА ПОЛЕЗНО С ПРИЯТНО

   Клиентите За Нас

   Посещавам редовно семинарите на Интер Контакт вече повече от десет години. Тематиката на семинарите е разнообразна и покрива всички сфери от дейността на общинските администрации по отношение управлението и разпореждането с общинско имущество, като се използват компетентни и запознати с материята лектори. Положителна черта е, че семинари се организират след всяка по-важна промяна в законодателството, което помага на служителите да прилагат новостите в дейността си правилно.

   Маринела ДжартоваНачалник Отдел Управление на Собствеността, Община Велико Търново

   Препоръчвам Интер Контакт, защото организират най-интересните семинари, защото участват добре обучени и компетентни лектори, познаващи цялата материя по темата, готови да отговорят на всеки казус без проблем и защото умеят да съчетаят полезното с приятното. След всеки семинар се прибирам удовлетворена и заредена с нови и с нови, и с нови знания, които бързам да споделя с колеги.

   Соня КостадиноваГлавен Експерт „Общинска Собственост“ Община Петрич

   Участвам в семинарите на Интер Контакт, защото ни запознават с актуалните промени на действащото законодателство.
   Семинарите на Интер Контакт са от голяма полза за мен, тъй като се запознах с много колеги, които работят в тази сфера и имат опит, който може да ми бъде полезен.
   На семинарите имах възможността да се запозная с новите промени в законовите разпоредби и също така същите да бъдат илюстрирани с казуси от практиката.
   Обсъждането на кръгли маси на проблемите и създаването на социални контакти е изключително важно за работата ни, а споделянето на опита с колеги е винаги полезно.
   Работата в екип винаги води до добри резултати!

   АРХ. МАРИАНА ПЕРФАНОВАГлавен Архитект на Община Девин

   Посещавам семинарите на Интер Контакт от 2004 г. и изказвам своите суперлативи за отличната работа на организаторите и отличните условия, при които се провеждат. Всеки път обученията са водени от утвърдени в конкретната област специалисти, темите са съобразени с актуалните промени в законодателството и са свързани с практическите проблеми, които възникват в процеса на прилагането на законите. Семинарите на Интер Контакт са изключително полезни за мен тъй като се разискват и практически казуси, обсъждат се практиките и в другите общини, дава се възможност да се създадат полезни запознанства с колегите от другите общини за обмяната на опит и разрешаването на общи за общинските администрации проблеми.

   Нелина КолеваНачалник Отдел “Общинска Собственост“, Община Несебър

   Поканете колеги и получете заедно отсъпка:

   3 до 5 участника от една организация – 5%

   над 5 участника от една организация – 10%

   Запазете Вашето място сега!

   Местата са ограничени и се запълват бързо! Запазете за Вас и Вашите колеги днес!

   Предложението Включва

   Побързайте Запазете Вашето Място Сега! Местата са ограничени и се запълват бързо!

   Hot!
   Настаняване в двойна стая
   лв. без ддс
   448
   • фактура с 20% ДДС
   • семинарна такса
   • работни материали
   • персонални консултации
   • 2 нощувки All Inclusive настаняване
   • при пристигане - еднократно зареден минибар с безалкохолни напитки и бира
   • вътрешен и външни басейни
   • уелнес център - фитнес / сауна / хамам
   • настаняване - легло в двойна стая
   Запази Сега!
   Hot!
   Настаняване в единична стая
   лв. без ддс
   548
   • фактура с 20% ДДС
   • семинарна такса
   • работни материали
   • персонални консултации
   • 2 нощувки All Inclusive настаняване
   • при пристигане - еднократно зареден минибар с безалкохолни напитки и бира
   • вътрешен и външни басейни
   • уелнес център - фитнес / сауна / хамам
   • настаняване в единична стая
   Запази Сега!