Практически Семинар - Обучение

НОВАТА НОРМАТИВНА БАЗА НА ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
И НЕЙНОТО ПРИЛАГАНЕ НА ПРАКТИКА

 23 – 25 Март, „Гранд Хотел Велинград“ 5* , гр. Велинград 

Моля, изпратете информацията до Ваши колеги на които ще бъде полезен семинара > > > Главни секретари, секретари на министерства и ведомства, на областни и общински администрации, финансови контрольори и други служители, имащи отношение към вътрешния контрол чрез съвместяване на длъжности

Водещи Обучението

Научете Повече за Лекторите

Проф. д-р Борислав Борисов

Професор, доктор на науките. Председател на Камарата на преподавателите от висшето образование. Председател на Националната асоциация по прогнозиране и планиране. Председател на "Общото събрание на Стопанска Академия "Д. А. Ценов"

  Тематика

  НОВАТА НОРМАТИВНА БАЗА НА ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
  И НЕЙНОТО ПРИЛАГАНЕ НА ПРАКТИКА
  • Изменения в законовите и подзаконови нормативни актове на вътрешния контрол
  • Разлика между вътрешна нормативна база на вътрешния контрол и система за финансово управление и контрол – добри и лоши практики
  • Най-често срещани несъответствия при прилагането на системите за вътрешен контрол. Резултати от национално проучване
  • Системи за управление на риска – добри и лоши практики
  • Системи за управление на собствеността и активите – добри и лоши практики
  • Системи за последваща оценка на изпълнението – добри и лоши практики
  • Системи за управление на информацията – добри и лоши практики
  • Системи за управление на разходите – добри и лоши практики
  • Възможности за електронизация на вътрешния контрол
  • Самооценка на системите за финансово управление и контрол

  Програма на Провеждане

  Запознайте се с Програмата на Провеждане. При настъпване на извънредни обстоятелства организаторите си запазват правото на промени

  12:30 ч.
  Настаняване в хотела
  12.30 - 13.30 ч.
  Обяд
  13.30 - 14.00 ч.
  Регистрация
  14.00 - 15.30 ч.
  Работна сесия
  15.30 - 16.00 ч.
  Кафе пауза
  16.00 - 17.30 ч.
  Работна сесия
  20.00 ч.
  Вечеря
  08.00 - 09.30 ч.
  Закуска
  09.30 - 11.00 ч.
  Работна сесия
  11.00 - 11.30 ч.
  Кафе пауза
  11.30 - 13.00 ч.
  Работна Сесия
  13.00 - 14.00 ч.
  Обяд
  14.00 - 15.30 ч.
  Работна сесия
  15.30 - 16.00 ч.
  Кафе пауза
  16.00 - 17.30 ч.
  Дискусия и консултации
  20.00 ч.
  Тържествена вечеря
  08.00 - 09.30 ч.
  Закуска
  09.30 - 11.30 ч.
  Работна сесия
  11.30 - 12.00 ч.
  Освобождаване на стаите

  Ние Ви Гарантираме

  СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ КОНТАКТИ С КОЛЕГИ
  ЕФЕКТИВНА РАБОТА В ПРОФЕСИОНАЛНА ГРУПА
  ОБСЪЖДАНЕ НА КАЗУСИ ОТ ВАШАТА ЕЖЕДНЕВНА РАБОТА
  ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КОНСУЛТАЦИИ С ВОДЕЩИ СПЕЦИАЛИСТИ
  НЕФОРМАЛНА ОБСТАНОВКА, ОПТИМАЛНО СЪЧЕТАВАНЕ НА ПОЛЕЗНО С ПРИЯТНО

  Клиентите За Нас

  Посещавам редовно семинарите на Интер Контакт вече повече от десет години. Тематиката на семинарите е разнообразна и покрива всички сфери от дейността на общинските администрации по отношение управлението и разпореждането с общинско имущество, като се използват компетентни и запознати с материята лектори. Положителна черта е, че семинари се организират след всяка по-важна промяна в законодателството, което помага на служителите да прилагат новостите в дейността си правилно.

  Маринела ДжартоваНачалник Отдел Управление на Собствеността, Община Велико Търново

  Препоръчвам Интер Контакт, защото организират най-интересните семинари, защото участват добре обучени и компетентни лектори, познаващи цялата материя по темата, готови да отговорят на всеки казус без проблем и защото умеят да съчетаят полезното с приятното. След всеки семинар се прибирам удовлетворена и заредена с нови и с нови, и с нови знания, които бързам да споделя с колеги.

  Соня КостадиноваГлавен Експерт „Общинска Собственост“ Община Петрич

  Участвам в семинарите на Интер Контакт, защото ни запознават с актуалните промени на действащото законодателство.
  Семинарите на Интер Контакт са от голяма полза за мен, тъй като се запознах с много колеги, които работят в тази сфера и имат опит, който може да ми бъде полезен.
  На семинарите имах възможността да се запозная с новите промени в законовите разпоредби и също така същите да бъдат илюстрирани с казуси от практиката.
  Обсъждането на кръгли маси на проблемите и създаването на социални контакти е изключително важно за работата ни, а споделянето на опита с колеги е винаги полезно.
  Работата в екип винаги води до добри резултати!

  АРХ. МАРИАНА ПЕРФАНОВАГлавен Архитект на Община Девин

  Посещавам семинарите на Интер Контакт от 2004 г. и изказвам своите суперлативи за отличната работа на организаторите и отличните условия, при които се провеждат. Всеки път обученията са водени от утвърдени в конкретната област специалисти, темите са съобразени с актуалните промени в законодателството и са свързани с практическите проблеми, които възникват в процеса на прилагането на законите. Семинарите на Интер Контакт са изключително полезни за мен тъй като се разискват и практически казуси, обсъждат се практиките и в другите общини, дава се възможност да се създадат полезни запознанства с колегите от другите общини за обмяната на опит и разрешаването на общи за общинските администрации проблеми.

  Нелина КолеваНачалник Отдел “Общинска Собственост“, Община Несебър

  Поканете колеги и получете заедно отсъпка:

  3 до 5 участника от една организация – 5%

  над 5 участника от една организация – 10%

  Запазете Вашето място сега!

  Местата са ограничени и се запълват бързо! Запазете за Вас и Вашите колеги днес!

  Предложението Включва

  Побързайте Запазете Вашето Място Сега! Местата са ограничени и се запълват бързо!

  Hot!
  Настаняване в двойна стая
  лв. без ддс
  498
  • фактура с 20% ДДС
  • семинарна такса
  • работни материали
  • персонални консултации
  • 2 нощувки с пълен пансион
  • закуски
  • обеди
  • вечери
  • кафе паузи
  • тържествена вечеря
  • паркинг
  • вътрешен и външни басейни
  • уелнес център - фитнес / сауна / хамам
  • настаняване - легло в двойна стая
  Запази Сега!
  Hot!
  Настаняване в единична стая
  лв. без ддс
  598
  • фактура с 20% ДДС
  • семинарна такса
  • работни материали
  • персонални консултации
  • 2 нощувки с пълен пансион
  • закуски
  • обеди
  • вечери
  • кафе паузи
  • тържествена вечеря
  • паркинг
  • вътрешен и външни басейни
  • уелнес център - фитнес / сауна / хамам
  • настаняване в единична стая
  Запази Сега!