Практически Семинар - Обучение

 

ВЕЩНО-ПРАВЕН РЕЖИМ НА ЗЕМИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД И НА  ГОРСКИТЕ  ТЕРИТОРИИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

ПРОБЛЕМИ ОТ ПРАКТИКАТА НА ОБЩИНИТЕ

 

НЕОБХОДИМИ ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

 

 12 – 14 декември, „Гранд Хотел Велинград“ 5* , гр. Велинград 

> > > Моля, изпратете информацията до Ваши колеги на които ще бъде полезен семинара < < <

Водещи Обучението

Научете Повече за Лекторите

Лилия Стоянова

началник-отдел в дирекция „Поземлени отношения и комасация“ в Министерство на земеделието и храните

  Даниела Ангелова

  главен юрисконсулт в Изпълнителна агенция по горите

   Тематика

    

   ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД:
   • земи по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи – права, управление, стопанисване
   • земи от общинския поземлен фонд и споразумения за масиви за ползване – ред и условия
   • пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд ред и условия за разпределение на животновъди, търгове
   • възстановяване право на собственост върху земеделски земи и в урбанизирани територии – ред и условия
   • други теми, казуси и въпроси поставени от участниците

    

   УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. 
   АКТУАЛНИ ПРАВИЛА И СЪДЕБНА ПРАКТИКА:
   • общински горски територии – правни основания за възникване на собствеността на общините върху горски територии; органи за управление, структури, компетентност
   • земи по чл.19, придобили характеристиките на гора
   • правила за инвентаризация и планиране на горските територии общинска собственост, земеделски земи с характеристиките на гора по чл.2 от ЗГ
   • почистване на единични дървета по реда на ЗОСИ
   • предоставяне под наем и аренда на поземлени имоти в горските територии – общинска собственост
   • покупко-продажба, замяна и право на ползване на поземлени имоти в горските територии – общинска собственост
   • право на строеж  и сервитути – строителство в горски територии – общинска собственост, без промяна на предназначението
   • промяна на предназначението на горски територии – основания, условия,процедури, ограничения и компетентни органи; условия и срокове за валидност на решението
   • цени за промяна на предназначението, случаи на освобождаване от заплащане
   • оценка на имотите и на вещните права, предоставяни в горските територии –  общинска собственост
   • промяна на начина на трайно ползване на горски територии – основания, процедури и компетентни органи
   • други теми, казуси и въпроси поставени от участниците

   Програма на Провеждане

   Запознайте се с Програмата на Провеждане. При настъпване на извънредни обстоятелства организаторите си запазват правото на промени

   12:30 ч.
   Настаняване в хотела
   12.30 - 13.30 ч.
   Обяд
   13.30 - 14.00 ч.
   Регистрация
   14.00 - 15.30 ч.
   Работна сесия
   15.30 - 16.00 ч.
   Кафе пауза
   16.00 - 17.30 ч.
   Работна сесия
   20.00 ч.
   Вечеря
   08.00 - 09.30 ч.
   Закуска
   09.30 - 11.00 ч.
   Работна сесия
   11.00 - 11.30 ч.
   Кафе пауза
   11.30 - 13.00 ч.
   Работна Сесия
   13.00 - 14.00 ч.
   Обяд
   14.00 - 15.30 ч.
   Работна сесия
   15.30 - 16.00 ч.
   Кафе пауза
   16.00 - 17.30 ч.
   Дискусия и консултации
   20.00 ч.
   Тържествена вечеря
   08.00 - 09.30 ч.
   Закуска
   09.30 - 11.30 ч.
   Работна сесия
   11.30 - 12.00 ч.
   Освобождаване на стаите

   Ние Ви Гарантираме

   СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ КОНТАКТИ С КОЛЕГИ
   ЕФЕКТИВНА РАБОТА В ПРОФЕСИОНАЛНА ГРУПА
   ОБСЪЖДАНЕ НА КАЗУСИ ОТ ВАШАТА ЕЖЕДНЕВНА РАБОТА
   ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КОНСУЛТАЦИИ С ВОДЕЩИ СПЕЦИАЛИСТИ
   НЕФОРМАЛНА ОБСТАНОВКА, ОПТИМАЛНО СЪЧЕТАВАНЕ НА ПОЛЕЗНО С ПРИЯТНО

   Клиентите За Нас

   Посещавам редовно семинарите на Интер Контакт вече повече от десет години. Тематиката на семинарите е разнообразна и покрива всички сфери от дейността на общинските администрации по отношение управлението и разпореждането с общинско имущество, като се използват компетентни и запознати с материята лектори. Положителна черта е, че семинари се организират след всяка по-важна промяна в законодателството, което помага на служителите да прилагат новостите в дейността си правилно.

   Маринела ДжартоваНачалник Отдел Управление на Собствеността, Община Велико Търново

   Препоръчвам Интер Контакт, защото организират най-интересните семинари, защото участват добре обучени и компетентни лектори, познаващи цялата материя по темата, готови да отговорят на всеки казус без проблем и защото умеят да съчетаят полезното с приятното. След всеки семинар се прибирам удовлетворена и заредена с нови и с нови, и с нови знания, които бързам да споделя с колеги.

   Соня КостадиноваГлавен Експерт „Общинска Собственост“ Община Петрич

   Участвам в семинарите на Интер Контакт, защото ни запознават с актуалните промени на действащото законодателство.
   Семинарите на Интер Контакт са от голяма полза за мен, тъй като се запознах с много колеги, които работят в тази сфера и имат опит, който може да ми бъде полезен.
   На семинарите имах възможността да се запозная с новите промени в законовите разпоредби и също така същите да бъдат илюстрирани с казуси от практиката.
   Обсъждането на кръгли маси на проблемите и създаването на социални контакти е изключително важно за работата ни, а споделянето на опита с колеги е винаги полезно.
   Работата в екип винаги води до добри резултати!

   АРХ. МАРИАНА ПЕРФАНОВАГлавен Архитект на Община Девин

   Посещавам семинарите на Интер Контакт от 2004 г. и изказвам своите суперлативи за отличната работа на организаторите и отличните условия, при които се провеждат. Всеки път обученията са водени от утвърдени в конкретната област специалисти, темите са съобразени с актуалните промени в законодателството и са свързани с практическите проблеми, които възникват в процеса на прилагането на законите. Семинарите на Интер Контакт са изключително полезни за мен тъй като се разискват и практически казуси, обсъждат се практиките и в другите общини, дава се възможност да се създадат полезни запознанства с колегите от другите общини за обмяната на опит и разрешаването на общи за общинските администрации проблеми.

   Нелина КолеваНачалник Отдел “Общинска Собственост“, Община Несебър

   Поканете колеги и получете заедно отсъпка:

   3 до 5 участника от една организация – 5%

   над 5 участника от една организация – 10%

   Запазете Вашето място сега!

   Местата са ограничени и се запълват бързо! Запазете за Вас и Вашите колеги днес!

   Предложението Включва

   Побързайте Запазете Вашето Място Сега! Местата са ограничени и се запълват бързо!

   Hot!
   Настаняване в двойна стая
   лв. без ддс
   598
   • фактура с 20% ДДС
   • семинарна такса
   • работни материали
   • персонални консултации
   • 2 нощувки с пълен пансион
   • закуски
   • обеди
   • вечери
   • кафе паузи
   • тържествена вечеря
   • паркинг
   • вътрешен и външни басейни
   • уелнес център - фитнес / сауна / хамам
   • настаняване - легло в двойна стая
   Запази Сега!
   Hot!
   Настаняване в единична стая
   лв. без ддс
   698
   • фактура с 20% ДДС
   • семинарна такса
   • работни материали
   • персонални консултации
   • 2 нощувки с пълен пансион
   • закуски
   • обеди
   • вечери
   • кафе паузи
   • тържествена вечеря
   • паркинг
   • вътрешен и външни басейни
   • уелнес център - фитнес / сауна / хамам
   • настаняване в единична стая
   Запази Сега!