Практически Семинар - Обучение

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

КОНЦЕСИИ

Въпросите, които (не) се задават в процедурите
по възлагане на концесии

 

ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА

СОБСТВЕНОСТТА И АКТИВИТЕ

 

12 – 14 юни | Слънчев Бряг – Dreams Resort & Spa
5* Unlimited Luxury All Inclusive

Водещи Обучението

Научете Повече за Лекторите

Ясен Ковачев

Адвокат, консултант в областта на концесиите. Има над 160 публикации в специализирани периодични издания с правна тематика. Концесионната материя е един от основните му интереси, занимава се с нея още от началото на работата си като правоспособен юрист.

  Проф. д-р Борислав Борисов

  Професор, доктор на науките. Председател на Камарата на преподавателите от висшето образование. Председател на Националната асоциация по прогнозиране и планиране. Председател на "Общото събрание на Стопанска Академия "Д. А. Ценов"

   Стефан Тодоров

   Главен експерт в Комисията по регионална политика и местно самоуправление в Народното събрание. Експерт в областта на местното самоуправление, административно-териториалното устройство, регионалната политика, държавната и общинската собственост и др.

    Тематика

     

    ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
     
    КОНЦЕСИИ
    Въпросите, които (не) се задават в процедурите по възлагане на концесии
     
    ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА СОБСТВЕНОСТТА И АКТИВИТЕ

     

    ПРАВНА РАМКА НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ:
    • основни нормативни актове, регламентиращи правото на собственост на общините
    СПОСОБИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ОТ ОБЩИНИТЕ:
    • общи принципи и правила и изключения
    УПРАВЛЕНИЕТО НА СОБСТВЕНОСТТА КАТО ПРОЦЕС ЗА ПРИЕМАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ:
    • компетентни органи
    • основни принципи при управлението и разпореждането с общинска собственост
    • основни документи – индивидуални, общи и нормативни административни актове и тяхното предназначение и приложение

     

    ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИИ
    Въпросите, които (не) се задават в процедурите по възлагане на концесии

     

    ВЪПРОСИ ОТНОСНО ПРЕДМЕТА, ОБЕКТИТЕ И СУБЕКТИТЕ НА КОНЦЕСИИТЕ:
    • особености на някои концесии според предмета им
    • специфики, свързани с концесиите за услуги
    • особености, свързани с обектите на концесия
    • концесионер; проектни и публично-частни дружества
    • въпроси относно срока на концесията
    • данни, свързани с подготвителните действия

     

    ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР:
    • въпроси относно определянето на условия за възлагане на концесия
    • актове на концедента във връзка с процедурата за възлагане на концесия
    • допустимост на определяне на депозит за участие
    • проблеми, свързани със съдържанието на документацията за концесията
    • изисквания относно документите, които се подават от икономическите оператори в хода на процедурата
    • нарушения при формирането на състава на комисията за провеждане на процедура за определяне на концесионер
    • някои особености на откритата процедура за определяне на концесионер
    • специфики при провеждането на състезателната процедура с договаряне
    • особености при прекратяване на процедурата

     

    КОНЦЕСИОНЕН ДОГОВОР:
    • клаузи на концесионния договор
    • въпроси, свързани с изменение и прекратяване на концесионен договор
    • специфики, свързани с последиците от прекратяването на концесионен договор
    • особености, свързани с действието на ЗК по отношение на заварените от него концесионни договори

     

    ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ:
    • фактори, влияещи върху цените на недвижимите имоти
    • възможности за прогнозиране на цените на недвижимите имоти
    • методи за определяне на пазарните цени на обекти – общинска собственост
    • изисквания към докладите за пазарна оценка на недвижимите имоти, изготвяни от независими бизнес оценители
    • съвременни форми за управление на общинската собственост – BOT, BTO, BOO, DBOT, BLT, ESCO и др.
    • модел за защита интересите на страните при преговори и сделки
    • методи за определяне на приходите от наеми и такси, свързани с експлоатацията на недвижимите имоти

     

    СИСТЕМИ ЗА ФИНАСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА СОБСТВЕНОСТТА И АКТИВИТЕ:
    • същност на СФУК на собствеността и активите
    • структура на СФУК на собствеността и активите
    • съдържание на СФУК на собствеността и активите
    • участници в процеса на управление и контрол на собствеността и активите
    • основни процедури и контролни дейности

    Програма на Провеждане

    Запознайте се с Програмата на Провеждане. При настъпване на извънредни обстоятелства организаторите си запазват правото на промени

    12:30 ч.
    Настаняване в хотела
    12.30 - 13.30 ч.
    Обяд
    13.30 - 14.00 ч.
    Регистрация
    14.00 - 15.30 ч.
    Работна сесия
    15.30 - 16.00 ч.
    Пауза
    16.00 - 17.30 ч.
    Работна сесия
    20.00 ч.
    Вечеря
    08.00 - 09.30 ч.
    Закуска
    09.30 - 11.00 ч.
    Работна сесия
    11.00 - 11.30 ч.
    Пауза
    11.30 - 13.00 ч.
    Работна Сесия
    13.00 - 14.00 ч.
    Обяд
    14.00 - 15.30 ч.
    Работна сесия
    15.30 - 16.00 ч.
    Пауза
    16.00 - 17.30 ч.
    Дискусия и консултации
    20.00 ч.
    Вечеря
    08.00 - 09.30 ч.
    Закуска
    09.30 - 11.30 ч.
    Работна сесия
    11.30 - 12.00 ч.
    Освобождаване на стаите

    Ние Ви Гарантираме

    СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ КОНТАКТИ С КОЛЕГИ
    ЕФЕКТИВНА РАБОТА В ПРОФЕСИОНАЛНА ГРУПА
    ОБСЪЖДАНЕ НА КАЗУСИ ОТ ВАШАТА ЕЖЕДНЕВНА РАБОТА
    ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КОНСУЛТАЦИИ С ВОДЕЩИ СПЕЦИАЛИСТИ
    НЕФОРМАЛНА ОБСТАНОВКА, ОПТИМАЛНО СЪЧЕТАВАНЕ НА ПОЛЕЗНО С ПРИЯТНО

    Клиентите За Нас

    Посещавам редовно семинарите на Интер Контакт вече повече от десет години. Тематиката на семинарите е разнообразна и покрива всички сфери от дейността на общинските администрации по отношение управлението и разпореждането с общинско имущество, като се използват компетентни и запознати с материята лектори. Положителна черта е, че семинари се организират след всяка по-важна промяна в законодателството, което помага на служителите да прилагат новостите в дейността си правилно.

    Маринела ДжартоваНачалник Отдел Управление на Собствеността, Община Велико Търново

    Препоръчвам Интер Контакт, защото организират най-интересните семинари, защото участват добре обучени и компетентни лектори, познаващи цялата материя по темата, готови да отговорят на всеки казус без проблем и защото умеят да съчетаят полезното с приятното. След всеки семинар се прибирам удовлетворена и заредена с нови и с нови, и с нови знания, които бързам да споделя с колеги.

    Соня КостадиноваГлавен Експерт „Общинска Собственост“ Община Петрич

    Участвам в семинарите на Интер Контакт, защото ни запознават с актуалните промени на действащото законодателство.
    Семинарите на Интер Контакт са от голяма полза за мен, тъй като се запознах с много колеги, които работят в тази сфера и имат опит, който може да ми бъде полезен.
    На семинарите имах възможността да се запозная с новите промени в законовите разпоредби и също така същите да бъдат илюстрирани с казуси от практиката.
    Обсъждането на кръгли маси на проблемите и създаването на социални контакти е изключително важно за работата ни, а споделянето на опита с колеги е винаги полезно.
    Работата в екип винаги води до добри резултати!

    АРХ. МАРИАНА ПЕРФАНОВАГлавен Архитект на Община Девин

    Посещавам семинарите на Интер Контакт от 2004 г. и изказвам своите суперлативи за отличната работа на организаторите и отличните условия, при които се провеждат. Всеки път обученията са водени от утвърдени в конкретната област специалисти, темите са съобразени с актуалните промени в законодателството и са свързани с практическите проблеми, които възникват в процеса на прилагането на законите. Семинарите на Интер Контакт са изключително полезни за мен тъй като се разискват и практически казуси, обсъждат се практиките и в другите общини, дава се възможност да се създадат полезни запознанства с колегите от другите общини за обмяната на опит и разрешаването на общи за общинските администрации проблеми.

    Нелина КолеваНачалник Отдел “Общинска Собственост“, Община Несебър

    Поканете колеги и получете заедно отсъпка:

    3 до 5 участника от една организация – 5%

    над 5 участника от една организация – 10%

    Запазете Вашето място сега!

    Местата са ограничени и се запълват бързо! Запазете за Вас и Вашите колеги днес!

    Предложението Включва

    Побързайте Запазете Вашето Място Сега! Местата са ограничени и се запълват бързо!

    Поканете колеги и получете заедно отстъпка:

    3 до 5 участника от една организация – 5%

    над 5 участника от една организация – 10%

     

    Hot!
    All Inclusive настаняване легло в двойна стаялв. без ддс
    598
    • семинарна такса
    • работни материали
    • персонални консултации
    • 2 нощувки All Inclusive
    • вътрешен и външни басейни
    • фитнес / сауна / парна баня
    • настаняване - легло в двойна стая
    Запази Сега!
    Hot!
    All Inclusive настаняванеединична стаялв. без ддс
    798
    • семинарна такса
    • работни материали
    • персонални консултации
    • 2 нощувки All Inclusive
    • вътрешен и външни басейни
    • фитнес / сауна / парна баня
    • настаняване в единична стая
    Запази Сега!