Ясен Ковачев

Адвокат, консултант в областта на концесиите. Има над 160 публикации в специализирани периодични издания с правна тематика. Концесионната материя е един от основните му интереси, занимава се с нея още от началото на работата си като правоспособен юрист.

    Адв. Ясен Ковачев завършва право в Софийския университет “Св. Климент Охридски” през 1997 г.
    През 1998 г. е съдебен кандидат в Софийския градски съд, а от 1999 г. работи като адвокат.
    Има над 160 публикации в специализирани периодични издания с правна тематика.
    Концесионната материя е един от основните му интереси, занимава се с нея още от началото на работата си като правоспособен юрист. Повечето от публикациите му изследват именно въпроси, свързани с концесиите.
    Участва като лектор на семинари, организирани от Интер Контакт Ивентс & Травъл ООД от 2008 г. насам.