Даниела Ангелова

директор на дирекция "Административно - правно обслужване и човешки ресурси" в Изпълнителна агенция по горите