Стефан Тодоров

главен експерт в Комисията по регионална политика и местно самоуправление в Народното събрание