Стоил Дудулов

началник-отдел в дирекция „Поземлени отношения и комасация“ в Министерство на земеделието и храните