Предстоящи семинари:

ПРАВНИ, СОЦИАЛНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

 

27 – 29 септември | “РИУ Палас” Слънчев Бряг, 5* All Inclusive

Виж следващ семинар

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА И ПОДЗАКОНОВАТА УРЕДБА ПО НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ

 

НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ И ЗАКОНОВИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА СОБСТВЕНОСТТА В ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС И ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ ЦЕЛИ

 

ПРЕГЛЕД НА ПРАКТИКАТА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД

 

ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ

 

27 – 29 септември | “РИУ Палас” Слънчев Бряг, 5* All Inclusive