Предстоящи семинари:

Изисквания за законосъобразност на актовете по ЗУТ

Обезщетяване на засегнатите лица по реда на ЗОДОВ
при отмяната им

 

18 – 19 Февруари 2021 г. | Онлайн Семинар (ZOOM)

Виж следващ семинар