Предстоящи семинари:

ПРЕГЛЕД НА ПОСЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБНАРОДВАНИ В ДВ БР. 6 ОТ 20 ЯНУАРИ 2023 г.

 

КАЗУСИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

 

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЕНИТЕ, ПРИЕТИ ПРЕЗ ЯНУАРИ 2023 г.

 

20 – 22 Март | Девин, SPA хотел Персенк 5*

Виж следващ семинар