Предстоящи семинари

УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС ЗЕМИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД И НА  ГОРСКИТЕ  ТЕРИТОРИИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА В ОБЛАСТТА НА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И КАДАСТЪРА ПРИ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО И УРЕГУЛИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ И ГОРИТЕ С ЦЕЛ ЗАСТРОЯВАНЕ

 

ПРОБЛЕМИ ОТ ПРАКТИКАТА НА ОБЩИНИТЕ

 

10 – 12 юли 2024  | Балнео & СПА Хотел Empire 5* | Хисаря