Практически Семинар - Обучение

Актуалните Промени в Закона за Устройство на Територията
(в сила от януари 2019 г.)


Очаквани Промени в Нормативната Уредба:

– Закон за Кадастъра и Имотния Регистър

– Закон за Устройството на Черноморското Крайбрежие

3 - 5 юни 2019 г., к.к. Златни Пясъци,
Астера Хотел & СПА 4* Ultra All Inclusive

Водещи Обучението

Научете Повече за Лекторите

Валентина Бакалова

Адвокат от Софийската адвокатска колегия, експерт по ЗУТ. Участва при създаването на Закона за устройство на територията, проект за Закон за устройството и застрояването на Столичната община

  Савин Ковачев

  Консултант по ЗУТ, юрист, зам.–министър на регионалното развитие и благоустройството (2003 г. - 2009 г.)

   Стефан Тодоров

   Главен експерт в Комисията по регионална политика и местно самоуправление в Народното събрание. Експерт в областта на местното самоуправление, административно-териториалното устройство, регионалната политика, държавната и общинската собственост и др.

    Тематика

    Актуалните Промени в Закона за Устройство на Територията
    (в сила от януари 2019 г.)

    Проблеми от Практиката на Общините

    Очаквани Промени в Нормативната Уредба:

    – Закон за Кадастъра и Имотния Регистър

    – Закон за Устройството на Черноморското Крайбрежие

    • Общ преглед на промените в Закона за устройство на територията
    • Вещноправен и административноправен режим на водоснабдителните и канализационни проводи (мрежи) и съоръжения в и извън населените места. Сравнение с правния режим на енергийните обекти по Закона за енергетиката след измененията обн. ДВ бр. 83 от 9.10.2018 г.
    • Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, разположени на територията на повече от една община, в границите на една област или на територията на повече от една област
    • Изграждане на линейни мрежи на техническата инфраструктура в горски територии
    • Промяна на сроковете за влизане в сила на правилата за застрояване извън урбанизираните територии по чл. 59 и чл. 109 ЗУТ – правни последици
    • Действие на заварените планове при изменение или одобряване на нови ОУП или техни изменения. Прецизиране на правилата на чл. 133 ЗУТ
    • Актуални промени в процедурата по съгласуване на подробните устройствени планове
    • Изменение на устройствените планове с цел съобразяване на предвижданията им с одобрен парцеларен план, разрешен на основание чл. 124а, ал. 9 ЗУТ
    • Промените в режима на преместваемите обекти
    • Промените в режима на оспорване на актовете по административен ред и упражняване на служебен контрол от ДНСК
    • Новите правила при издаване и съобщаване на визи за проектиране по чл. 140а от ЗУТ. Осигуряване на изходни данни, необходими за проектирането и определяне на условията за присъединяване на строежите към общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
    • Определяне на цените на административно-техническите услуги, предоставяни от експлоатационните дружества
    • Презаверяване на разрешения за строеж с изтекъл срок (чл. 153 ЗУТ)
    • Договори, актове и протоколи в строителния процес
    • Правен режим на търпими строежи, представляващи линейни обекти на техническата инфраструктура
    • Приключване на заварените производства – ПЗР на ЗИД ЗУТ

    Програма на Провеждане

    Запознайте се с Програмата на Провеждане. При настъпване на извънредни обстоятелства организаторите си запазват правото на промени

    12:30 ч.
    Настаняване в хотела
    12.30 - 13.30 ч.
    Обяд
    13.30 - 14.00 ч.
    Регистрация
    14.00 - 15.30 ч.
    Работна сесия
    15.30 - 16.00 ч.
    Почивка
    16.00 - 17.30 ч.
    Работна сесия
    18.00 - 21.00 ч.
    Вечеря
    08.00 - 09.30 ч.
    Закуска
    09.30 - 11.00 ч.
    Работна сесия
    11.00 - 11.30 ч.
    Почивка
    11.30 - 13.00 ч.
    Работна Сесия
    13.00 - 14.00 ч.
    Обяд
    14.00 - 15.30 ч.
    Работна сесия
    15.30 - 16.00 ч.
    Почивка
    16.00 - 17.30 ч.
    Дискусия и консултации
    18.00 - 21.00 ч.
    Вечеря
    08.00 - 09.30 ч.
    Закуска
    09.30 - 11.30 ч.
    Работна сесия
    12.00 ч.
    Освобождаване на стаите

    Запазете Вашето място сега!

    Местата са ограничени и се запълват бързо! Запазете за Вас и Вашите колеги днес!

    Предложението Включва

    Побързайте Запазете Вашето Място Сега! Местата са ограничени и се запълват бързо!

    Hot!
                            Ultra All Inclusive                       Настаняване в Двойна Стая
    498лв.
    • семинарна такса
    • работни материали
    • персонални консултации
    • Ultra All Inclusive
    • кафе - паузи
    • фитнес
    • басейн
    • сауна
    • парна баня
    • плаж с безплатен чадър и шезлонг
    • интернет
    • настаняване - легло в двойна стая
    Запази Сега!
    Hot!
                            Ultra All Inclusive                       Настаняване в Единична Стая
    598лв.
    • семинарна такса
    • работни материали
    • персонални консултации
    • Ultra All Inclusive
    • кафе - паузи
    • фитнес
    • басейн
    • сауна
    • парна баня
    • плаж с безплатен чадър и шезлонг
    • интернет
    • настаняване - единична стая
    Запази Сега!