Предстоящи семинари

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА В ОБЛАСТТА НА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И
ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ

 

17 – 19 Април 2024  | Княз Павел Гранд Хотел 5* | Павел Баня