Практически Семинар - Обучение

Промените в Закона за Устройство на Територията,
Закона за Кадастъра и Имотния Регистър от 2019 г. и
в подзаконовата нормативна уредба по тяхното прилагане

 

Актуални въпроси от практиката на Общините след измененията и допълненията на Закона за Общинската Собственост от м. юли 2019 г.

16 - 18 септември 2019 г.

WAVE Resort - Поморие

(All Inclusive настаняване)

Водещи Обучението

Научете Повече за Лекторите

Валентина Бакалова

Адвокат от Софийската адвокатска колегия, експерт по ЗУТ. Участва при създаването на Закона за устройство на територията, проект за Закон за устройството и застрояването на Столичната община

  Стефан Тодоров

  Главен експерт в Комисията по регионална политика и местно самоуправление в Народното събрание. Експерт в областта на местното самоуправление, административно-териториалното устройство, регионалната политика, държавната и общинската собственост и др.

   Тематика

   Промените в Закона за Устройство на Територията,
   Закона за Кадастъра и имотния регистър от 2019 г. и
   в подзаконовата нормативна уредба по тяхното прилагане

    

   Актуални въпроси от практиката на Общините след измененията и допълненията на Закона за Общинската Собственост от м. юли 2019 г.

   • Общ преглед на промените в Закона за устройство на територията:

    • Правен и устройствен статут на линейните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. Практически въпроси на допускането, съгласуването и одобряването на парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура с над общинско значение извън границите на урбанизираните територии
    • Зони за ограничения (сервитути) на водоснабдителните и канализационни проводи (мрежи) и на линейните енергийни обекти в и извън населените места
    • Улични мрежи. Условия за присъединяване на нови строежи към общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. Промени в подзаконовата нормативна уредба
    • Прилагане на плана за регулация като предпоставка за разрешаване на ново строителство. Проблеми при отчуждаването на частни имоти за изграждане на улици. Задънени улици (тупици). Разминаване между имотни граници и регулационни линии

   • Общ преглед на промените в Закона за кадастъра и имотния регистър:

    • Административно-технически услуги с данни от кадастралната карта, предоставяни от правоспособни лица по кадастър
    • Специализирани кадастрални карти с данни за подземни и надземни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. Задължения на експлоатационните дружества за изработване на специализирани кадастрални карти и информационни системи и за предоставяне на достъп до тях
    • Новите правила за отразяване в кадастъра на строежи (сгради, мрежи и съоръжения) като предпоставка за въвеждането им в експлоатация
    • Специализирани кадастрални карти за устройствено планиране – изработване, съдържание, приложение и поддържане
    • Проблеми при използването на кадастралните карти, изработени въз основа на данните от картата на възстановената собственост. Отстраняване на явни фактически грешки
   • Общинска собственост:

    • Актуални промени в режима за прехвърляне на собствеността на язовирите:
                        – Нормативна основа
                        – Компетентни органи и процедури
                       – Основания за отказ от страна на държавата
                       – Оспорване
    • Актуални промени в режима за предоставяне на имоти или части от тях на политически партии
    • Законови ограничения при промяна на предназначението и урегулиране на земи от общинския поземлен фонд
    • Проблеми и казуси от практиката на общините

   Програма на Провеждане

   Запознайте се с Програмата на Провеждане. При настъпване на извънредни обстоятелства организаторите си запазват правото на промени

   12:30 ч.
   Настаняване в хотела
   12.30 - 13.30 ч.
   Обяд
   13.30 - 14.00 ч.
   Регистрация
   14.00 - 15.30 ч.
   Работна сесия
   15.30 - 16.00 ч.
   Почивка
   16.00 - 17.30 ч.
   Работна сесия
   19.00 ч.
   Вечеря
   08.00 - 09.30 ч.
   Закуска
   09.30 - 11.00 ч.
   Работна сесия
   11.00 - 11.30 ч.
   Почивка
   11.30 - 13.00 ч.
   Работна Сесия
   13.00 - 14.00 ч.
   Обяд
   14.00 - 15.30 ч.
   Работна сесия
   15.30 - 16.00 ч.
   Почивка
   16.00 - 17.30 ч.
   Дискусия и консултации
   19.00 ч.
   Вечеря
   08.00 - 09.30 ч.
   Закуска
   09.30 - 11.30 ч.
   Работна сесия
   11.30 - 12.00 ч.
   Освобождаване на стаите

   Поканете колеги и получете заедно отсъпка:

   3 до 5 участника от една организация – 5%

   над 5 участника от една организация – 10%

   Запазете Вашето място сега!

   Местата са ограничени и се запълват бързо! Запазете за Вас и Вашите колеги днес!

   Предложението Включва

   Побързайте Запазете Вашето Място Сега! Местата са ограничени и се запълват бързо!

   Hot!
   ALL INCLUSIVE
   настаняване в Двойна Стая
   498лв.
   • фактура с 20% ДДС
   • семинарна такса
   • работни материали
   • персонални консултации
   • 2 нощувки All Inclusive
   • при пристигане - еднократно зареден минибар с безалкохолни напитки и бира
   • вътрешен и външни басейни
   • на плажа и басейните - чадъри / шезлонги / кърпи
   • уелнес център - фитнес / сауна / хамам
   • паркинг
   • настаняване - легло в двойна стая
   Запази Сега!
   Hot!
   ALL INCLUSIVE
   настаняване в Единична Стая
   598лв.
   • фактура с 20% ДДС
   • семинарна такса
   • работни материали
   • персонални консултации
   • 2 нощувки All Inclusive
   • при пристигане - еднократно зареден минибар с безалкохолни напитки и бира
   • вътрешен и външни басейни
   • на плажа и басейните - чадъри / шезлонги / кърпи
   • уелнес център - фитнес / сауна / хамам
   • паркинг
   • настаняване в единична стая
   Запази Сега!