Практически Семинар - Обучение

Поради големия интерес обявяваме нови дати 18 – 20 Март 2019 г.

 

Актуалните Промени в Закона за Устройство на Територията
(в сила от януари 2019 г.)

Проблеми от Практиката на Общините

Очаквани Промени в Нормативната Уредба

18 - 20 Март, Гранд Хотел Велинград 5*

Водещи Обучението

Научете Повече за Лекторите

Валентина Бакалова

Адвокат от Софийската адвокатска колегия, експерт по ЗУТ. Участва при създаването на Закона за устройство на територията, проект за Закон за устройството и застрояването на Столичната община

  Савин Ковачев

  Консултант по ЗУТ, юрист, зам.–министър на регионалното развитие и благоустройството (2003 г. - 2009 г.)

   Стефан Тодоров

   Главен експерт в Комисията по регионална политика и местно самоуправление в Народното събрание. Експерт в областта на местното самоуправление, административно-териториалното устройство, регионалната политика, държавната и общинската собственост и др.

    Тематика

    Актуалните Промени в Закона за Устройство на Територията
    (в сила от януари 2019 г.)

     

    Проблеми от Практиката на Общините

     

    Очаквани Промени в Нормативната Уредба

     

     

    • Общ преглед на промените в Закона за устройство на територията

      

    • Вещноправен и административноправен режим на водоснабдителните и канализационни проводи (мрежи) и съоръжения в и извън населените места. Сравнение с правния режим на енергийните обекти по Закона за енергетиката след измененията обн. ДВ бр. 83 от 9.10.2018 г.

      

    • Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, разположени на територията на повече от една община, в границите на една област или на територията на повече от една област

      

    • Изграждане на линейни мрежи на техническата инфраструктура в горски територии

      

    • Промяна на сроковете за влизане в сила на правилата за застрояване извън урбанизираните територии по чл. 59 и чл. 109 ЗУТ – правни последици

      

    • Действие на заварените планове при изменение или одобряване на нови ОУП или техни изменения. Прецизиране на правилата на чл. 133 ЗУТ

      

    • Актуални промени в процедурата по съгласуване на подробните устройствени планове

      

    • Изменение на устройствените планове с цел съобразяване на предвижданията им с одобрен парцеларен план, разрешен на основание чл. 124а, ал. 9 ЗУТ

      

    • Промените в режима на преместваемите обекти

      

    • Промените в режима на оспорване на актовете по административен ред и упражняване на служебен контрол от ДНСК

      

    • Новите правила при издаване и съобщаване на визи за проектиране по чл. 140а от ЗУТ. Осигуряване на изходни данни, необходими за проектирането и определяне на условията за присъединяване на строежите към общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

      

    • Определяне на цените на административно-техническите услуги, предоставяни от експлоатационните дружества

      

    • Презаверяване на разрешения за строеж с изтекъл срок (чл. 153 ЗУТ)

      

    • Договори, актове и протоколи в строителния процес

      

    • Правен режим на търпими строежи, представляващи линейни обекти на техническата инфраструктура

      

    • Приключване на заварените производства – ПЗР на ЗИД ЗУТ

    Програма на Провеждане

    Запознайте се с Програмата на Провеждане. При настъпване на извънредни обстоятелства организаторите си запазват правото на промени

    12:30 ч.
    Настаняване в хотела
    12.30 - 13.30 ч.
    Обяд
    13.30 - 14.00 ч.
    Регистрация
    14.00 - 15.30 ч.
    Работна сесия
    15.30 - 16.00 ч.
    Кафе - пауза
    16.00 - 17.30 ч.
    Работна сесия
    20.00 ч.
    Вечеря
    08.00 - 09.30 ч.
    Закуска
    09.30 - 11.00 ч.
    Работна сесия
    11.00 - 11.30 ч.
    Кафе - пауза
    11.30 - 13.00 ч.
    Работна Сесия
    13.00 - 14.00 ч.
    Обяд
    14.00 - 15.30 ч.
    Работна сесия
    15.30 - 16.00 ч.
    Кафе - пауза
    16.00 - 17.30 ч.
    Дискусия и консултации
    20.00 ч.
    Тържествена вечеря
    08.00 - 09.30 ч.
    Закуска
    09.30 - 11.30 ч.
    Работна сесия
    12.00 ч.
    Освобождаване на стаите
    12.00 ч. - 13.00 ч.
    Обяд

    Запазете Вашето място сега!

    Местата са ограничени и се запълват бързо! Запазете за Вас и Вашите колеги днес!

    Предложението Включва

    Побързайте Запазете Вашето Място Сега! Местата са ограничени и се запълват бързо!

    Hot!
    Настаняване в Двойна Стая
    448лв.
    • семинарна такса
    • работни материали
    • персонални консултации
    • 2 нощувки с пълен пансион
    • тържествена вечеря
    • кафе - паузи
    • фитнес
    • басейн
    • сауна
    • парна баня
    • паркинг
    • интернет
    • настаняване - легло в двойна стая
    Запази Сега!
    Hot!
    Настаняване в Единична Стая
    498лв.
    • семинарна такса
    • работни материали
    • персонални консултации
    • 2 нощувки с пълен пансион
    • тържествена вечеря
    • кафе - паузи
    • фитнес
    • басейн
    • сауна
    • парна баня
    • паркинг
    • интернет
    • настаняване - единична стая
    Запази Сега!