Предстоящи семинари:

 

ОСНОВНИ ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНА ВЛАСТ

В ОБЛАСТТА НА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА И КАДАСТЪРА

 

23 – 25  Март 2020 г.
Гранд хотел “Велинград” *****

Виж следващ семинар

ПРАВНИ, СОЦИАЛНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ ПРИ

УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

 

6 – 8 Април 2020 г.
гр. Трявна хотел “Калина Палас” ****