Практически Семинар - Обучение

МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

СТАТУТ И ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНА ВЛАСТ

ОСНОВНИ СФЕРИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

 

ОСНОВНИ ТЕМИ НА СЕМИНАРА:
Тематиката на семинара е насочена към новоизбрани председатели на общински съвети, председатели на комиси и общински съветници, кметове, зам.кметове и секретари на общини и на райони, кметове на  кметства и кметски наместници.
Основните теми, включени в програмата на семинара са актуални и за служители с ръководни и експертни функции в администрациите на общините и областите, желаещи да затвърдят и да допълнят познанията си в съответните сфери на тяхната дейност
16 – 18 декември 2019 г.
СПА хотел АСТЕРА Банско
 

Водещи Обучението

Научете Повече за Лекторите

Валентина Бакалова

Адвокат от Софийската адвокатска колегия, експерт по ЗУТ. Участва при създаването на Закона за устройство на територията, проект за Закон за устройството и застрояването на Столичната община

  Стефан Тодоров

  Главен експерт в Комисията по регионална политика и местно самоуправление в Народното събрание. Експерт в областта на местното самоуправление, административно-териториалното устройство, регионалната политика, държавната и общинската собственост и др.

   Тематика


   МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

   СТАТУТ И ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНА ВЛАСТ

   ОСНОВНИ СФЕРИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

    

    

   МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
   •  Конституционно-правна основа на  местното  самоуправление:
    • основни принципи;
    • Европейска харта за местно самоуправление;
    • административно-териториално устройство;

   • Статут на органите на местна власт:
            Общински съвет и общински съветници:
    • основания за възникване и срок на пълномощията;
    • несъвместимост на мандата, ограничения;
    • структура на съвета – ръководство, комисии;
    • председател на съвета – правоотношения и произтичащите от тях права;
    • права и задължения на общинските съветници, възнаграждения;
    • заседания на съвета и на неговите комисии, правилник за организацията и дейността;
    • правомощия на общинския съвет – приложно поле на ЗМСМА и специализираното законодателство;
    • основания за предсрочно прекратяване на пълномощията – процедури, компетентни органи, оспорване на решенията;
                      Кметове и кметски наместници:
    •  основания за възникване и срок на пълномощията;
    • несъвместимост на мандата, ограничения;
    • правоотношения и произтичащите от тях права;
    • правомощия – приложно поле на ЗМСМА и специализираното законодателство;
    • основания за предсрочно прекратяване на пълномощията – процедури, компетентни органи, оспорване на решенията;
   • Заместник-кметове и секретари на общини:
    • основания за възникване, изменение и прекратяване на правоотношенията;
    • правомощия;
    • приложно поле на ЗМСМА и специализираното законодателство;
   • Общинска администрация:
    • структура – приложимост на разпоредбите на ЗМСМА и на ЗА;
    • звената по чл. 29а от ЗМСМА;
   • Актове на органите на местната власт:
    • основни положения, видове актове, области на компетентност;
    • издаване и приемане на актовете, оправомощаване и заместване;
    • административен и съдебен контрол върху актовете – компетентност:–  на кметовете и общинските съвети;–  на областните управители и на други органи;

      –  на съда;

   ОСНОВНИ СФЕРИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ
    
   УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВО
   • Основни документи по ЗУТ:
    • компетентни органи по възлагане изработването,   одобряването, приемането и изменението на устройствените планове;
    • основни видове планови и програмни документи на общинско ниво – практическо значение и взаимоотношение между тях;
    • практически съвети и казуси, свързани с процедиране на ОУП, ПУП и разрешаване на строителството;
   • Одобряване на инвестиционни проекти и разрешаване на строителството:
    • компетентни органи;
    • статут и функции на главните архитекти;
    • основания за издаване на разрешението за строеж;
    • титуляри на разрешението за строеж, заинтересовани страни;
   • Контрол върху строителството:
    • компетенции на държавните и местни органи;
    • нарушения в строителството и незаконно строителство – хипотези и отграничаване;
    • статут на търпимите строежи;
   • Оспорване на актовете по ЗУТ. Административен и съдебен контрол:
    • актове подлежащи на административен контрол;
    • актове подлежащи на съдебен контрол;
   ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
   • Нормативна основа. Общ преглед на законодателството за общинската собственост:
    • приложно поле на ЗОС и специализираното законодателство;
    • режим на публичната и частната общинска собственост;
   • Стратегия и програми за управление на собствеността:
    •  съдържание, срокове за приемане и актуализация.
   • Видове сделки с общинска собственост. Правомощия на общинските съвети и кметовете по управление и разпореждане с общинската собственост:
    • особености при някои видове сделки;
    • сделки без търг или конкурс;
    • основания, процедури, ограничения;
    • контрол на актовете на общинските съвети и кметовете.
   • Принудително отчуждаване:
    • основания, процедури, оценки, съдебен контрол;
   • Стопанска дейност на общината:
    • форми за осъществяване, условия и възможности;

   Програма на Провеждане

   Запознайте се с Програмата на Провеждане. При настъпване на извънредни обстоятелства организаторите си запазват правото на промени

   12:30 ч.
   Настаняване в хотела
   12.30 - 13.30 ч.
   Обяд
   13.30 - 14.00 ч.
   Регистрация
   14.00 - 15.30 ч.
   Работна сесия
   15.30 - 16.00 ч.
   Кафе пауза
   16.00 - 17.30 ч.
   Работна сесия
   20.00 ч.
   Вечеря
   08.00 - 09.30 ч.
   Закуска
   09.30 - 11.00 ч.
   Работна сесия
   11.00 - 11.30 ч.
   Кафе пауза
   11.30 - 13.00 ч.
   Работна Сесия
   13.00 - 14.00 ч.
   Обяд
   14.00 - 15.30 ч.
   Работна сесия
   15.30 - 16.00 ч.
   Кафе пауза
   16.00 - 17.30 ч.
   Дискусия и консултации
   20.00 ч.
   Тържествена вечеря
   08.00 - 09.30 ч.
   Закуска
   09.30 - 11.30 ч.
   Работна сесия
   11.30 - 12.00 ч.
   Освобождаване на стаите
   12.00 - 13.00 ч.
   Обяд

   Поканете колеги и получете заедно отсъпка:

   3 до 5 участника от една организация – 5%

   над 5 участника от една организация – 10%

   Запазете Вашето място сега!

   Местата са ограничени и се запълват бързо! Запазете за Вас и Вашите колеги днес!

   Предложението Включва

   Побързайте Запазете Вашето Място Сега! Местата са ограничени и се запълват бързо!

   Hot!
   Настаняване в Двойна Стая
   498лв.
   • фактура с 20% ДДС
   • семинарна такса
   • работни материали
   • персонални консултации
   • 2 нощувки с пълен пансион
   • тържествена вечеря
   • кафе паузи
   • SPA & WELLNESS пакет – включващ:
   • вътрешен басейн
   • аква парк
   • сауна
   • турска баня/хамам
   • парна баня
   • джакузи
   • фитнес студио
   • настаняване - легло в двойна стая
   Запази Сега!
   Hot!
   Настаняване в Единична Стая
   548лв.
   • фактура с 20% ДДС
   • семинарна такса
   • работни материали
   • персонални консултации
   • 2 нощувки с пълен пансион
   • тържествена вечеря
   • кафе паузи
   • SPA & WELLNESS пакет – включващ:
   • вътрешен басейн
   • аква парк
   • сауна
   • турска баня/хамам
   • парна баня
   • джакузи
   • фитнес студио
   • настаняване в единична стая
   Запази Сега!