Предстоящи семинари:

 

ОСНОВНИ ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНА ВЛАСТ

В ОБЛАСТТА НА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА И КАДАСТЪРА

 

28 – 30  Септември 2020 г.
Wave Resort Поморие, All Inclusive

Виж следващ семинар

ПРАВНИ, СОЦИАЛНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ ПРИ

УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

 

28 – 30  Септември 2020 г.
Wave Resort Поморие, All Inclusive