Предстоящи семинари:

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРАКТИЧЕСКОТО ПРИЛАГАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ В ЗУТ ОТ ФЕВРУАРИ 2021 (ДВ БР. 16 ОТ 23.02.2021 г.)

ОТГОВОРНОСТ ПО ЗОДОВ НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ АКТОВЕ, ДЕЙСТВИЯ И БЕЗДЕЙСТВИЯ.

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗКИР

 

21 – 23 Юни 2021 г. | “Уейв Резорт” Поморие, 5* Ultra All Inclusive

Виж следващ семинар