Предстоящи семинари:

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ И ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР  И ПОДЗАКОНОВАТА ИМ УРЕДБА

 

КАЗУСИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

 

1 – 3 юни | “РИУ Палас” Слънчев Бряг, 5* All Inclusive

Виж следващ семинар